Over Ons

Ter Navolging Tiel

 

Omdat ruiming op de begraafplaats Ter Navolging Tiel dreigde, ontstond in 1998 het initiatief tot oprichting van de Stichting tot Instandhouding van Historische Begraafplaatsen in Tiel en Omstreken. Om praktische redenen richt de (geheel uit vrijwilligers bestaande) Stichting zich vooralsnog voornamelijk op de rijksmonumenten Ter Navolging en de Joodse Begraafplaats. Medio 2015 heeft de stichting op beide begraafplaatsen het kort-cyclisch groenbeheer van de gemeente overgenomen als een van de resultaten van het partnership dat de afgelopen jaren tussen gemeente en stichting tot stand is gekomen.

De Stichting ontvangt geen structurele subsidie van de gemeente Tiel en zoekt naar sponsoren om de verdere restauratie van Ter Navolging te bekostigen. Het eerste herstelplan rond 2010 kon worden bekostigd dankzij bijdragen van de gemeente Tiel (ca. € 100.000) en de Tielse Vereniging Gustaaf Adolf (ca. € 25.000).
In 2015 kon een 2e Herstelplan worden opgepakt dankzij belangrijke bijdragen van o.a. de gemeente Tiel (ca. € 30.000) en genereuze bijdragen van diverse particulieren en bedrijven (o.a. Van Luijn Natuursteen, Vereniging Oudheidkamer Tiel en Steunfonds Bethesda) t.b.v. o.a. het herstel van de graftombe van Küthe. Daarnaast ontvangt de stichting voor haar reguliere uitgaven én het herstel van graven de jaarlijkse donateursbijdragen.

In 2016 werd de uitvoering van het Herstelplan met grote voortvarendheid opgepakt met als resultaat ca. 45 herstelde en ca. 155 gereinigde grafmonumenten alsmede ca. 45 monumenten waarop de teksten ‘gezwart’, leesbaar, gemaakt zijn.

Enkele malen per jaar organiseert de stichting ‘klusmiddagen en – ochtenden’. U bent van harte daaraan mee te doen: zie voor de data en tijden onze website! Niet alleen wordt er ‘geklust’, ook wordt er bronnenonderzoek uitgevoerd om hen die er liggen ‘een gezicht en een verhaal te geven’ én om de grafadministratie aan te vullen.

Omdat tijdens de bombardementen op Tiel in de Tweede Wereldoorlog veel archiefmateriaal verloren is gegaan, vallen familie en rechthebbenden niet altijd meer te achterhalen. Informatie hierover is meer dan welkom!

De Gouden Terebinth 2018

De stichting Ter Navolging Tiel ontving deze wisseltrofee zaterdagmiddag 3 februari 2018 in Utrecht als organisatie die zich in 2016 en 2017 uitzonderlijk heeft ingezet voor het behoud van historische begraafplaatsen.

Onze stichting, een vrijwilligersorganisatie die dit jaar 20 jaar bestaat, is goeddeels verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de Rijksmonumenten Ter Navolging (1786) en de Joodse Begraafplaats (1827) in Tiel. Aan de oprijs is een bedrag verbonden van € 1.000 waarvoor ongetwijfeld nog een passende bestemming zal worden gevonden!

Tijdens de bijeenkomst toonde Ter Navolging Tiel een (niet volledige) weergave van de talloze activiteiten die de stichting de afgelopen twee jaar realiseerde op zowel Ter Navolging als de Joodse begraafplaats.

Ondersteuning

 

Gemeente Tiel

 • Van Luijn Natuursteen
 • Aanpak/Rob Herkströter: reparatie en onderhoud aan uw riool, woning en tuin
 • Cees Pouw Groenservices
 • Herstel Grafmonument Dr. Küthe
  • Vereniging Oudheidkamer Tiel en Omstreken
  • Vereniging Steunfonds Bethesda
  • RABO Bank West Betuwe
  • Nabestaanden van Dr. Küthe
 • Van der Schaaf Advies
 • Stichting Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis
 • Septer Autoverhuur
 • Onze Vrijwilligers en Donateurs

Downloads

Doelstellingen en Algemene toelichting stichting

Beleidsplan 2017 – 2022

Algemene informatie

‘Stichting tot Instandhouding van Historische Begraafplaatsen in Tiel en Omstreken’

Opgericht: 09 september 1998
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht nr. 11043545
Bank: NL15ABNA0507635434
ANBI: RSIN 816269166

Bestuurssamenstelling per 31-12-2016

 • Christa Tydeman – voorzitter
 • Angèle Roeffen – vicevoorzitter / faciliteren activiteiten
 • Pierre van der Schaaf – secretaris / coördinatie activiteiten
 • John Oldenburg – penningmeester / webmaster / herstel monumenten
 • Olivier Braspenning – bestuurslid / imker / herstel monumenten
 • Gerard Buijs – bestuurslid / onderhoud en herstel /org. activiteiten
 • Theo van der Hek – bestuurslid / onderhoud en herstel / webmaster
 • Jan Hogendoorn – bestuurslid /funeraire hist./genealogie/herstel monumenten
 • Anneke Oldenburg – bestuurslid / faciliteren activiteiten
 • Rick Smit – bestuurslid / onderhoud en herstel
 • (Alle bestuursleden en adviseurs stellen hun diensten pro deo beschikbaar aan de Stichting)

Secretariaat

Groenendaal 35
4003 EM Tiel
06 53 84 81 85

E-mail: info@ternavolgingtiel.nl

Adviseurs

 • Ab den Ambtman – algemeen
 • Wim Fase – genealogie
 • Michiel van Luijn – herstel monumenten
 • Wim Veerman – algemene en funeraire historie

Jaarverslagen

(deze jaarverslagen zijn te downloaden in PDF formaat)