Stichting Ter Navolging Tiel

Stichting Ter Navolging Tiel

Voor rondleidingen kunt u een afspraak maken via 0653848185 of  info@ternavolgingtiel.nl

De vrijwilligersorganisatie Stichting tot Instandhouding van Historische Begraafplaatsen in Tiel en Omstreken richt zich, gerelateerd aan de beschikbare vrijwilligersinzet en financiële middelen, allereerst op het behoud en het dagelijkse beheer van de rijksmonumenten Ter Navolging (1786) en de Joodse Begraafplaats (1827) in Tiel. Daarnaast wordt ingezet op het behoud en het herstel van tientallen grafmonumenten op Ter Navolging, het documenteren van graven en mensen die daar begraven liggen en het geven van voorlichting in de vorm van ‘open dagen’, rondleidingen en een fietsroute.

Onze vrijwilligersorganisatie zet zich in voor de ‘Instandhouding van Historische Begraafplaatsen in Tiel en Omstreken’. Op basis van de beschikbaarheid aan vrijwilligersinzet en budget richt zij zich allereerst op het behoud van de rijksmonumenten Ter Navolging (1786) en de Joodse Begraafplaats (1827) in Tiel.

Sinds 2010 is Ter Navolging van een ‘bramenparadijs tussen ruïnes’ veranderd in een historische begraafplaats met tevens het karakter  van een intiem stadspark met enkele honderden soms eeuwenoude grafmonumenten. Dat dank zij de inzet van enkele tientallen vrijwilligers en (be)geleid door en met de inzet van de professionals van Van Luijn Natuursteen (Tiel), ‘De Steen’ (Beneden-Leeuwen) en ‘Aanpak Bouw en Riool’ (Kapel-Avezaath).

Op basis van het ‘Herstelplan 2015 – 2025’ wordt beoogd alle grafmonumenten zodanig te herstellen dat zij toekomstbestendig zijn.

Staat van maart – oktober het ‘buitenwerk’ centraal, in de wintermaanden verdiepen vrijwilligers zich in de archieven om (waar mogelijk) te achterhalen wie in welke graven liggen, hoe deze personen er uitzagen en welke achtergronden zij hadden. Het is het plan dit project, dat de titel ‘Het verhaal achter het graf’ draagt, in 2022 af te ronden.

Inmiddels zijn (vrijwel) alle grafmonumenten fysiek beschreven en zijn alle herstelwerkzaamheden gedocumenteerd: van het zwarten van teksten tot aan het verwijderen van verrotte I-balken tot aan het dak van een grafkelder om vervolgens weer op te gaan bouwen.

Naast een kleine tentoonstelling in het Baarhuisje van Ter Navolging is in het  Metaheerhuisje van de Joodse Begraafplaats een expositie ingericht met daarin onder andere een overzicht van de geschiedenis van de Joden in Tiel en historische voorwerpen.

Met deze presentaties treedt de stichting naar buiten tijdens bijvoorbeeld Open Monumentendag en het Weekend van de Begraafplaats. Op die (zon)dagen worden  rondleidingen verzorgd op zowel Ter Navolging als de Joodse Begraafplaats.

Ter Navolging is gelegen op de hoek van de Stationsstraat, de Stationsweg en de Lingedijk in Tiel.

Meer informatie via info@ternavolgingtiel.nl

Geocache

Sinds 2016 ligt ergens op Ter Navolging een geocache (‘schat’) verborgen die gevonden kan worden door middel van GPS coördinaten.

Inmiddels hebben vele tientallen geocachers (schatzoekers) deze unieke geocache (‘schat’) op Ter Navolging gevonden en in het logboek hun enthousiaste boodschappen achtergelaten.

Voor meer informatie www.geocaching.nl en www.geocaching.com.

GC code: GC6E80M

Facebook

Op onze gelijknamige Facebookpagina vindt u het laatste nieuws over onze stichting en haar activiteiten. Zie ook de speciale link op onze website!

Rechten

Publicaties aangaande de begraafplaats Ter Navolging in Tiel, in welke vorm dan ook, zijn uitsluitend in overleg met en alleen na schriftelijke toestemming van de stichting Ter Navolging Tiel toegestaan.

 Publicaties aangaande de Joodse begraafplaats in Tiel, in welke vorm dan ook, zijn uitsluitend in overleg met en na schriftelijke toestemming van het NIK (Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap) en/of de stichting Ter Navolging Tiel toegestaan.

 De grafmonumenten op begraafplaatsen in Nederland zijn juridisch eigendom van de grondeigenaar en economisch eigendom van de nabestaanden dan wel de rechthebbenden.

In voorkomende gevallen zijn met betrekking tot de vermelde persoonsgegevens de wettelijke bepalingen van toepassing.
Publicatie van persoonsgegevens is alleen toegestaan met toestemming van de begraafplaatsbeheerder, zijnde de stichting Ter Navolging Tiel.

 

Joodse begraafplaats

Deze begraafplaats is normaliter gesloten.

Bezoek is mogelijk na het maken van een afspraak via 0653848185 of info@ternavolgingtiel.nl

Ter Navolging

Voor rondleidingen kunt u een afspraak maken via 0653848185 of info@ternavolgingtiel.nl

Onderhoudsochtenden

Georganiseerde onderhoudsochtenden:

vanaf 8 maart 2022

Iedere dinsdag- en woensdagmorgen van 9.30 – ca. 12.30 uur.

Vrijwilligers die aangesloten zijn op onze vrijwilligersapp krijgen via deze app een bericht als een onderhoudsochtend niet doorgaat vanwege het (te) slechte weer.

De Gouden Terebinth 2018 & Erfgoedprijs Oudheidkamer 2018

De stichting Ter Navolging Tiel ontving deze wisseltrofee zaterdagmiddag 3 februari 2018 in Utrecht als organisatie die zich in 2016 en 2017 uitzonderlijk heeft ingezet voor het behoud van historische begraafplaatsen.

Tijdens het symposium dat op 6 september 2018 plaatsvond ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van onze stichting ontving zij de Erfgoedprijs van de Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken.

De Gouden Terebinth 2018

Vrijwilligers

Wij zoeken vrijwilligers, neem contact met ons op voor meer informatie.