Stichting Ter Navolging Tiel

Stichting Ter Navolging Tiel

De vrijwilligersorganisatie Stichting tot Instandhouding van Historische Begraafplaatsen in Tiel en Omstreken richt zich, gerelateerd aan de beschikbare vrijwilligersinzet en financiële middelen, allereerst op het behoud en het dagelijkse beheer van de rijksmonumenten Ter Navolging (1786) en de Joodse Begraafplaats (1827) in Tiel. Daarnaast wordt ingezet op het behoud en het herstel van tientallen grafmonumenten op Ter Navolging, het documenteren van graven en mensen die daar begraven liggen en het geven van voorlichting in de vorm van ‘open dagen’, rondleidingen en een fietsroute.

Onze vrijwilligersorganisatie zet zich in voor de ‘Instandhouding van Historische Begraafplaatsen in Tiel en Omstreken’. Op basis van de beschikbaarheid aan vrijwilligersinzet en budget richt zij zich allereerst op het behoud van de rijksmonumenten Ter Navolging (1786) en de Joodse Begraafplaats (1827) in Tiel.

Sinds 2010 is Ter Navolging van een ‘bramenparadijs’ veranderd in een historische begraafplaats met de uitstraling van een intiem stadspark met enkele honderden soms eeuwenoude grafmonumenten. Dat dank zij de inzet van enkele tientallen vrijwilligers en (be)geleid door en met de inzet van de professionals van Van Luijn Natuursteen (Tiel), ‘De Steen’ (Beneden-Leeuwen) en ‘Aanpak’ (Kapel-Avezaath).

Op basis van het ‘Herstelplan 2015 – 2025’ wordt beoogd alle grafmonumenten zodanig te herstellen dat zij toekomstbestendig zijn.

Staat van maart – oktober het ‘buitenwerk’ centraal, in de wintermaanden verdiepen vrijwilligers zich in de archieven om (waar mogelijk) te achterhalen wie in welke graven liggen, hoe deze personen er uitzagen en welke achtergronden zij hadden. Het is het plan dit project, dat de titel ‘Een gezicht gegeven aan ……’ draagt, in 2020 af te ronden.

Inmiddels zijn (vrijwel) alle grafmonumenten fysiek beschreven en zijn alle herstelwerkzaamheden gedocumenteerd: van het zwarten van teksten tot aan het verwijderen van verrotte I-balken tot aan het dak van een grafkelder om vervolgens weer op te gaan bouwen.

Naast een kleine tentoonstelling in het Baarhuisje van Ter Navolging bestaat het plan een kleine tentoonstelling in te richten in het Metaheerhuisje van de Joodse Begraafplaats met daarin onder andere een overzicht van de geschiedenis van de Joden in Tiel en historische voorwerpen.

Met deze presentaties treedt de stichting naar buiten tijdens bijvoorbeeld Open Monumentendag en de Week van de Begraafplaats. Op die (zon)dagen worden ook rondleidingen verzorgd op zowel Ter Navolging als de Joodse Begraafplaats.

Ter Navolging is gelegen op de hoek van de Stationsweg en de Lingedijk in Tiel.

Meer informatie via info@ternavolgingtiel.nl

Geocache

Sinds 2016 ligt ergens op Ter Navolging een ‘schat’ verborgen die gevonden kan worden door middel van GPD coördinaten. Inmiddels hebben vele tientallen schatzoekers de unieke ‘schat’ op Ter Navolging gevonden en daarin hun enthousiaste boodschappen achtergelaten. Zie diverse websites over GEO Cashe voor meer informatie.

Facebook

Op onze gelijknamige Facebookpagina vindt u het laatste nieuws over onze stichting en haar activiteiten. Zie ook de speciale link op onze website!

Rechten

Publicaties aangaande de begraafplaats Ter Navolging in Tiel, in welke vorm dan ook, zijn uitsluitend in overleg met de stichting Ter Navolging Tiel en alleen na schriftelijke toestemming, toegestaan.

 Publicaties aangaande de Joodse begraafplaats in Tiel, in welke vorm dan ook, zijn uitsluitend in overleg met het NIK (Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap) en / of de stichting Ter Navolging Tiel en alleen na schriftelijke toestemming, toegestaan.

 De grafmonumenten op begraafplaatsen in Nederland zijn juridisch eigendom van de grondeigenaar en economisch eigendom van de nabestaanden.

In voorkomende gevallen zijn met betrekking tot de vermelde persoonsgegevens de wettelijke bepalingen van toepassing.
Publicatie van persoonsgegevens is alleen toegestaan met toestemming van de begraafplaatsbeheerder, zijnde de stichting Ter Navolging Tiel.

 

De Gouden Terebinth 2018

De stichting Ter Navolging Tiel ontving deze wisseltrofee zaterdagmiddag 3 februari 2018 in Utrecht als organisatie die zich in 2016 en 2017 uitzonderlijk heeft ingezet voor het behoud van historische begraafplaatsen.

Onze stichting, een vrijwilligersorganisatie die dit jaar 20 jaar bestaat, is goeddeels verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de Rijksmonumenten Ter Navolging (1786) en de Joodse Begraafplaats (1827) in Tiel. Aan de prijs is een bedrag verbonden van € 1.000,-
dat zal worden besteed aan een Symposium met de titel ‘Van bramenparadijs tot historische begraafplaats: wat samenwerking tussen vrijwilligers en professionals vermag’ op 6 september 2018.

Tijdens de presentatie op 3 februari 2018 toonde Ter Navolging Tiel een (niet volledige) weergave van de talloze activiteiten die de stichting de afgelopen twee jaar realiseerde op zowel Ter Navolging als de Joodse begraafplaats.

De Gouden Terebinth 2018

Vrijwilligers

Wij zoeken vrijwilligers, neem contact met ons op voor meer informatie.