Stichting Ter Navolging Tiel

Stichting Ter Navolging Tiel

Historie

De in 1998 als ‘Stichting tot Instandhouding van Historische Begraafplaatsen in Tiel en Omstreken’ opgerichte vrijwilligersorganisatie stichting ‘Ter Navolging Tiel’, richt zich vooral op het behoud en het dagelijkse beheer van de rijksmonumenten Ter Navolging (1786) en de Joodse Begraafplaats (1827) in Tiel. Dat op basis van de beschikbare vrijwilligerscapaciteit en financiële middelen.

De toestand waarin Ter Navolging begin deze eeuw verkeerde werd gekwalificeerd als ‘een bramenparadijs op ruïnes van grafmonumenten’. Ook de Joodse begraafplaats behoefde dringend een stevige aanpak.

In 2009 / 2010 werd op Ter Navolging begonnen de daad bij het woord te voegen en werden enkele grafkelders en enkele tientallen, van de vele honderden, grafmonumenten aangepakt.

Vanaf 2014 werd het herstel op beide begraafplaatsen structureel aangepakt. Op Ter Navolging in combinatie met het weer uitgeven van nieuwe graven. Het doel was (en is) beide Rijksmonumenten ‘weer tot leven te wekken’ in combinatie met het toekomstbestendig maken van de vele honderden grafmonumenten.

‘Een mens is pas vergeten als zijn naam vergeten is’

Inmiddels zijn (voor zover na te gaan) alle mensen die op beide ‘dodenakkers’ begraven liggen bekend en gedocumenteerd. Ook zijn de teksten op de grafmonumenten en achtergrondgegevens, het jaar van plaatsing én de aan de monumenten verrichte herstelwerkzaamheden vastgelegd. De verkregen informatie wordt nu steeds verder ontsloten via deze website.

Op ‘open dagen’ (zoals Open Monumentendag), en na afspraak, verzorgen wij rondleidingen op de begraafplaatsen. Met onze brochure ‘Stolpersteine’ kan de gelijknamige wandeling worden gelopen. Op de website van de stichting staat de routebeschrijving van de ‘Fietsroute langs historische begraafplaatsen in Tiel en omgeving’.

‘Van Bramenparadijs tot historische begraafplaats’

Ter Navolging is in de afgelopen jaren jaar omgevormd van een ‘bramenparadijs’ in een sfeervolle historische begraafplaats. Het Rijksmonument is nu een begraafplaats met het karakter van een intiem stadspark onder het bladerdek van eeuwenoude bomen. De Joodse begraafplaats is een van de parels in zijn soort in de regio met een fraai, van ornamenten voorzien metaheerhuisje.

Dank aan…

Alles kon en kan worden gerealiseerd dankzij de inzet van een team van vrijwilligers. Binnen de stichting is het uitgangspunt ‘wat wél verantwoord is doen de vrijwilligers, wat níet verantwoord is samen met of gebeurt door de professionals’ van:

 • ‘Van Luijn Natuursteen’ (Tiel)
 • ‘De Steen’ (Beneden-Leeuwen)
 • ‘Aanpak Bouw en Riool’ (Kapel-Avezaath)
 • Pouw Groenservice (Beusichem)

Tevens dank jegens de eigenaren van de begraafplaatsen: de gemeente Tiel (Ter Navolging) en het NIK (de Joodse begraafplaats).

Reguliere taken vrijwilligers

Van maart – oktober staat het onderhoud van de begraafplaatsen centraal terwijl de vrijwilligers zich in de wintermaanden verdiepen in de archieven. Zo wordt steeds meer achterhaald over de historie van beide begraafplaatsen én de mensen die daar begraven liggen.

Exposities op beide begraafplaatsen

In het Baarhuisje op Ter Navolging

 • Een tweetal graftrommels: verdwijnend funerair erfgoed
 • Het ‘Voor en Na’: het herstel van grafmonumenten in beeld
 • Het beeldverhaal van het herstel een grote grafkelder
 • ‘Het verhaal achter een graf’ in beeld & tekst

In en bij het Metaheerhuisje van de Joodse Begraafplaats
Informatie over:

 • ‘Het Jodendom’
 • ‘Joods begraven’ (met objecten uit de 18e en 19e eeuw)
 • ‘Joods Tiel van Toen’
 • ‘Tiel en de Sjoa (Holocaust)’

Dat aan de hand van informatie en historische objecten.

Locaties

Ter Navolging is gelegen op de hoek van de Stationsstraat, de Stationsweg en de Lingedijk in Tiel.
(Gratis) parkeren is mogelijk bij het nabij gelegen station (P+R).

De Joodse begraafplaats is gelegen aan de Voor de Kijkuit 7 in Tiel.
(Betaald) parkeren is mogelijk op het nabij gelegen ‘Het Taluud’.

Meer informatie via info@ternavolgingtiel.nl.

Geocache

Sinds 2016 ligt ergens op Ter Navolging een geocache (‘schat’) verborgen die gevonden kan worden door middel van GPS coördinaten. Vele tientallen geocachers (‘schatzoekers’) hebben deze unieke geocache (‘schat’) al gevonden en in het logboek hun (enthousiaste) boodschappen achtergelaten.

Voor meer informatie www.geocaching.nl en www.geocaching.com.

GC code: GC6E80M

Facebook

Op onze gelijknamige Facebookpagina vindt u het laatste nieuws over onze stichting en haar activiteiten. Zie ook de speciale link op onze website!

Rechten

Publicaties over de begraafplaats Ter Navolging en de Joodse begraafplaats in Tiel, in welke vorm dan ook, zijn uitsluitend in overleg met en alleen na (schriftelijke) toestemming van de stichting Ter Navolging Tiel toegestaan.

De grafmonumenten op (de meeste) begraafplaatsen in Nederland zijn juridisch eigendom van de grondeigenaar en economisch eigendom van de nabestaanden dan wel de rechthebbenden. In voorkomende gevallen zijn met betrekking tot de vermelde persoonsgegevens de wettelijke bepalingen van toepassing.

Publicatie van persoonsgegevens is alleen toegestaan met toestemming van de begraafplaatsbeheerder, zijnde de stichting Ter Navolging Tiel.

Bezoek aan de begraafplaatsen

Ter Navolging

Ter Navolging is dagelijks geopend van zonsopgang tot zonsondergang. Voor rondleidingen kunt u een afspraak maken via 0653848185 of info@ternavolgingtiel.nl

Joodse begraafplaats

Deze begraafplaats is normaliter gesloten. Bezoek is mogelijk na het maken van een afspraak via 0653848185 of info@ternavolgingtiel.nl

Onderhoudsochtenden

Samen onderhoud plegen doen wij van maart tot november op dinsdag- en woensdagmorgen van 10.00 – ca. 12.30 uur. Eventueel andere dagen in overleg.

Onderling contact over het al dan niet doorgaan bij slecht weer loopt via de vrijwilligersapp.

De Gouden Terebinth 2018 & Erfgoedprijs Oudheidkamer 2018

In 2018 ontving de stichting Ter Navolging Tiel de wisseltrofee de ‘Gouden Terebinth’ omdat zij zich in 2016 en 2017 uitzonderlijk heeft ingezet voor het behoud van historische begraafplaatsen.

In datzelfde jaar ontving de stichting ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan de Erfgoedprijs van de Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken.

De Gouden Terebinth 2018

Actueel

Op 2 maart stonden de activiteiten van onze vrijwilligers centraal in het programma van ‘Gelders Grijs’.  Zie Omroep Gelderland en YouTube.

Programma 2024

OPEN HUIS
Zondag 9 juni
14.00 – 16.00 uur *)
Joodse begraafplaats

OPEN HUIS
Zondag 14 juli
14.00 – 16.00 uur *)
Joodse begraafplaats

OPEN HUIS
Zondag 11 augustus
14.00 – 16.00 uur *)
Joodse begraafplaats

OPEN MONUMENTENDAG
Zondag 15 september
12.00 – 16.00 uur  *)
Ter Navolging & Joodse begraafplaats

*) Bij voldoende belangstelling: 15.30 uur start wandeling ‘Ontdek Joods Tiel’

BURENDAG
Zaterdag 28 september
11.00 – 14.00 uur
Ter Navolging

TER NAGEDACHTENIS
Zaterdag 2 november
19.00 uur
Ter Navolging

Vrijwilligers

Wij zoeken vrijwilligers, neem contact met ons op voor meer informatie.