Home

Stichting Ter Navolging Tiel

 

De vrijwilligersorganisatie Stichting tot Instandhouding van Historische Begraafplaatsen in Tiel en Omstreken richt zich, gerelateerd aan de beschikbare vrijwilligersinzet en financiële middelen, allereerst op het behoud en het dagelijkse beheer van de rijksmonumenten Ter Navolging (1786) en de Joodse Begraafplaats (1827) in Tiel. Daarnaast wordt ingezet op het behoud en het herstel van tientallen grafmonumenten op Ter Navolging, het documenteren van graven en mensen die daar begraven liggen en het geven van voorlichting in de vorm van ‘open dagen’, rondleidingen en een fietsroute.

Onze vrijwilligersorganisatie zet zich in voor de ‘Instandhouding van Historische Begraafplaatsen in Tiel en Omstreken’. Op basis van de beschikbaarheid aan vrijwilligersinzet en budget richt zij zich allereerst op het behoud van de rijksmonumenten Ter Navolging (1786) en de Joodse Begraafplaats (1827) in Tiel.

Sinds 2010 is Ter Navolging van een ‘bramenparadijs’ veranderd in een historische begraafplaats met de uitstraling van een intiem stadspark met enkele honderden soms eeuwenoude grafmonumenten. Dat dank zij de inzet van enkele tientallen vrijwilligers en (be)geleid door en met de inzet van de professionals van Van Luijn Natuursteen (Tiel), ‘De Steen’ (Beneden-Leeuwen) en ‘Aanpak’ (Kapel-Avezaath).

Op basis van het ‘Herstelplan 2015 – 2025’ wordt beoogd alle grafmonumenten zodanig te herstellen dat zij toekomstbestendig zijn.

Staat van maart – oktober het ‘buitenwerk’ centraal, in de wintermaanden verdiepen vrijwilligers zich in de archieven om (waar mogelijk) te achterhalen wie in welke graven liggen, hoe deze personen er uitzagen en welke achtergronden zij hadden. Het is het plan dit project, dat de titel ‘Een gezicht gegeven aan ……’ draagt, in 2020 af te ronden.

Inmiddels zijn (vrijwel) alle grafmonumenten fysiek beschreven en zijn alle herstelwerkzaamheden gedocumenteerd: van het zwarten van teksten tot aan het verwijderen van verrotte I-balken tot aan het dak van een grafkelder om vervolgens weer op te gaan bouwen.

Naast een kleine tentoonstelling in het Baarhuisje van Ter Navolging bestaat het plan een kleine tentoonstelling in te richten in het Metaheerhuisje van de Joodse Begraafplaats met daarin onder andere een overzicht van de geschiedenis van de Joden in Tiel en historische voorwerpen.

Met deze presentaties treedt de stichting naar buiten tijdens bijvoorbeeld Open Monumentendag en de Week van de Begraafplaats. Op die (zon)dagen worden ook rondleidingen verzorgd op zowel Ter Navolging als de Joodse Begraafplaats.

Ter Navolging is gelegen op de hoek van de Stationsweg en de Lingedijk in Tiel

Meer informatie via: info@ternavolgingtiel.nl

Vrijwilligers

Wij zoeken vrijwilligers, neem contact met ons op voor meer informatie.

De Gouden Terebinth 2018

De stichting Ter Navolging Tiel ontving deze wisseltrofee zaterdagmiddag 3 februari 2018 in Utrecht als organisatie die zich in 2016 en 2017 uitzonderlijk heeft ingezet voor het behoud van historische begraafplaatsen.

Onze stichting, een vrijwilligersorganisatie die dit jaar 20 jaar bestaat, is goeddeels verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de Rijksmonumenten Ter Navolging (1786) en de Joodse Begraafplaats (1827) in Tiel. Aan de oprijs is een bedrag verbonden van € 1.000 waarvoor ongetwijfeld nog een passende bestemming zal worden gevonden!

Tijdens de bijeenkomst toonde Ter Navolging Tiel een (niet volledige) weergave van de talloze activiteiten die de stichting de afgelopen twee jaar realiseerde op zowel Ter Navolging als de Joodse begraafplaats.

Jaarprogramma 2018

 

Activiteit Datum Tijdstip
NL DOET; op TerNavolging en de Joods Begraafplaats. Samen werken aan het herstel van beide Rijksmonumenten. Vrijdag 9 maart 10 - 16 uur
NL DOET; op Ter Navolging. Samen werken aan het herstel van dit Rijksmonument. Zaterdag 10 maart 10 – 16 uur
KLUSOCHTEND Woensdag 11 april 10 - 12 uur
KLUS ZATERDAG Zaterdag 21 april 10 - 16 uur
KLUSOCHTEND Woensdag 9 mei 10 - 12 uur
WEEK v/d BEGRAAFPLAATS; Thema: Kunst op de Begraafplaats. Exposities en rondleidingen op beide begraafplaatsen. Zondag 27 mei 12 -16 uur
WEEK v/d BEGRAAFPLAATS; Thema: Kunst op de Begraafplaats. Exposities en rondleidingen op beide begraafplaatsen. Zondag 3 juni 12 - 16 uur
KLUSOCHTEND Woensdag 13 juni 10 - 12 uur
KLUSOCHTEND Woensdag 11 juli 10 - 12 uur
KLUSOCHTEND Woensdag 11 augustus 10 - 12 uur
KLUS ZATERDAG Zaterdag 25 augustus 10 -16 uur
LUSTRUMWEEK: Mini symposium - samenwerking professionals en vrijwilligers: 1 + 1 = 3; Foto-, Teken- en Schilderwedstrijd; Optredens - rondleidingen - exposities; Activiteiten gericht op scholieren 1e week September Programma volgt
KLUSOCHTEND Woensdag 5 september 10 - 12 uur
OPEN MONUMENTENDAG; Exposities en rondleidingen Zaterdag 9 september 12 - 16 uur
EXTRA KLUSOCHTEND Woensdag 19 september 10 - 12 uur
BURENDAG; Ontmoeting op en (informatie over) het gezamenlijk opknappen van Ter Navolging Zaterdag 22 september 11 - 16 uur
KLUSOCHTEND Woensdag 10 oktober 10 - 12 uur
LICHTJESAVOND ‘Ter Nagedachtenis’ ; Stilstaan bij hen die ons ontvallen zijn Vrijdag 2 november 19 uur