Home

Welkom

De vrijwilligersorganisatie Stichting tot Instandhouding van Historische Begraafplaatsen in Tiel en Omstreken richt zich, gerelateerd aan de beschikbare vrijwilligersinzet en financiële middelen, allereerst op het behoud en het dagelijkse beheer van de rijksmonumenten Ter Navolging (1786) en de Joodse Begraafplaats (1827) in Tiel. Daarnaast wordt ingezet op het behoud en het herstel van tientallen grafmonumenten op Ter Navolging, het documenteren van graven en mensen die daar begraven liggen en het geven van voorlichting in de vorm van ‘open dagen’, rondleidingen en een fietsroute.

AGENDA 2015

 • Woensdag 16 september 2015 10 – 12 uur          Klusochtend
 • Zaterdag 26 september 2015      11 – 16 uur         Burendag
 • Woensdag 21 oktober 2015 10 – 12 uur Klusochtend


Programma BURENDAG 26 september 2015

 • 11 uur  Officiële afronding herstel graven
 • Ieder uur 11 – 15 uur Rondleiding op Ter Navolging
 • Doorlopend
  • Tentoonstelling met opgegraven voorwerpen van
   E. van Bergen, Rector Latijnsche School in Tiel
   (+ 1790 en begraven op Ter Navolging)
  • Foto’s van het herstel van graven op Ter Navolging
  • Handen uit de mouwen steken:
   snoeien, harken, hekken ontroesten en lakken, mos- en onkruidvrij maken van grafperken en zerken, enzovoorts.
  • Elkaar als buren beter leren kennen

AGENDA 2016

 • Zaterdag 12 maart             NL DOET
 • Zondag 29 mei                Week van de Begraafplaats
 • Zondag 5 juni                 Week van de Begraafplaats
 • Zondag 11 september      Open Monumentendag
 • Zaterdag 24 september      Burendag

Iedere 3e woensdagmorgen van de maand (april – oktober)
tussen 9 – 12 uur ‘klussen’

Aanmelden voor Algemene Nieuwsbrief

* = required field

Recent Posts

Recent Comments

  Archives

  Categories